Werkwijze gastouderbureau NeO

 

 • Aanmelding
  Nadat u zich heeft aangemeld als gast- of vraagouder wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis Tijdens het gesprek wordt een vragenlijst doorgenomen zodat de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau een duidelijk beeld krijgt van uw wensen en ideeën over de opvang. Tevens zal er een ‘bemiddelingsovereenkomst’ ondertekend worden, waarna het gastouderbureau verder gaat met de bemiddeling.
 • Bemiddeling
  De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau zoekt op basis van de door u verstrekte gegevens een geschikte combinatie van vraag- en gastouder. Beide partijen krijgen een anonieme omschrijving van de respectievelijke kandidaat gast- en vraagouder. Indien zij beide besluiten op het voorstel in te gaan, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek in het huis waar de opvang plaatsvindt. Ook de kinderen zijn hierbij aanwezig.
 • Koppeling
  Beide partijen krijgen rustig de tijd om na te denken over de kennismaking. Zij worden een paar dagen later door een bemiddelingsmedewerker gebeld. Besluiten beide partijen met elkaar verder te gaan, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau is hierbij aanwezig. Nadat alle afspraken nog eens op een rij zijn gezet wordt door de gast- en vraagouder een ‘overeenkomst tot opdracht’ ondertekend.
 • De eerste 8 weken na aanvang van de opvang gelden als proefperiode, na deze periode volgt een evaluatiegesprek dit kan zowel persoonlijk als telefonisch. In de proefperiode onderhoudt de bemiddelingsmedewerker contact over het verloop van de opvang.
 • Begeleiding
  Ook daarna blijft de bemiddelingsmedewerker bij de gastouderopvang betrokken. Zij zal op huisbezoek gaan bij de gastouder, zal jaarlijks een persoonlijke evaluatie afnemen bij gast- en vraagouder ( is wettelijk verplicht) en bijeenkomsten verzorgen voor gast- en vraagouders.

Voor meer informatie bel: 06-10650021  of mail: gastouderbureauneo@gmail.com