Inkomsten voor gastouders:

Inkomsten gastouderbureau NeO per uur per kind

 

  • Gastouderbureau Neo heeft een adviestarief voor gastouders en ligt op dit moment  tussen de € 5,35 tot € 5,60 zitten voor opvang bij  gastouders thuis zijn, maar uiteindelijk bepaald de gastouder in overleg met vraagouder het uurtarief . 
  • Voor opvang in het huis van de vraagouder gelden andere tarieven, neem hiervoor contact op met het gastouderbureau. 

 

Buiten de verzorgingskosten vallen:

  • Uitstapjes, bijv. zwembad, dierentuin
  • Luiers etc.
  • Autokosten: om belastingtechnische redenen wordt geadviseerd de vergoeding vast te stellen op € 0,19 per kilometer.
  • Voedingskosten: In overleg met de gastouder worden afspraken gemaakt met m.b.t. voeding en tussendoortjes. Hierin volgen wij de adviestarieven op volgens het Nibud, maar zelf voeding meebrengen is natuurlijk ook mogelijk

 Deze extra kosten worden onderling tussen gast- en vraagouder geregeld.

Doorbetaling van opvanguren:

  • Bij ziekte en afwezigheid van de gastouder wordt deze niet doorbetaald.
  • Doorbetaling bij afwezigheid van het gastkind op de afgesproken uren zoals afgesproken in overeenkomst tussen gast- en vraagouder.  
  • Bij zwangerschap van de vraagmoeder: Het komt regelmatig voor dat de vraagmoeder tijdens de zwangerschap- en bevallingsverlof de opvang tijdelijk wil stopzetten omdat ze dan zelf thuis is. Indien de koppeling in stand blijft, wordt er voor minimaal 5 uur per week doorbetaald en kan dan ook voor die 5 uur gebruik gemaakt worden van de opvang.
  • Als het kind een peuterspeelzaal of school bezoekt, dan worden de haal- en brengtijden  meegerekend   bij de bepaling van het aantal opvanguren.