Wat wordt er van je verwacht..

Criteria waar een gastouder aan moet voldoen:

1. Algemeen

 • u beschikt over minimaal een diploma mbo-2 Helpende (zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap (Klik hier om te kijken of uw diploma voldoet aan de eisen)
 • u beschikt over een goedgekeurd Oranje Kruis diploma kinder–EHBO
 • u spreekt Nederlands
 • u heeft een WA-verzekering afgesloten (verplicht)
 • u heeft een mede-inzittendenverzekering afgesloten (bij gebruik van auto)
 • u dient een verklaring van goed gedrag over te dragen van uzelf, partner en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder
 • u moet geregistreerd staan in het landelijk register of bereid zijn tot inschrijving in dit register en het persoonsregister.

 

2. Persoonlijkheid

 • een minimum leeftijd van 20 jaar en woonachtig op het adres waar de opvang moet plaatsvinden
 • een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • organisatietalent
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • continuïteit en stabiliteit in de opvang kunnen bieden

 

3. Motivatie

 • positieve houding tegenover kinderopvang
 • plezier in het omgaan met kinderen

 

4. Houding gastouder ten opzichte van het gastouderbureau

 • bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau
 • bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het gastouderbureau
 • bereidheid tot het respecteren van de privacy van vraagouders
 • bereidheid tot het hanteren van de regels van het gastouderbureau
 • bereidheid tot bijscholing
 • u bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang
 • de betaling van de opvanguren verloopt via het gastouderbureau.

 

5. Pedagogische kwaliteiten

 • u kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt hier naar
 • u heeft ervaring met en kennis van de ontwikkeling van kinderen door eigen of andere kinderen of door opleiding
 • u heeft aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • u bent in staat tot het geven van warmte en geborgenheid
 • u bent in staat tot het inspelen op de behoefte van ieder kind

 

6. Eisen aan de opvanglocatie

 • Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 11⁄2 jaar
 • Er is voldoende speelruimte binnen en buiten
 • Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd en u handelt hier naar
 • Bij opvang van 4 kinderen of meer is er een achterwacht beschikbaar
 • De locatie waar u kinderen opvangt is altijd en volledig rookvrij
 • De locatie waar u kinderen opvangt is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders

 

7. Houding van gastouder ten opzichte van vraagouder

 • open kunnen staan voor en respecteren van andere ideeën
 • zich kunnen inleven in de situatie van vraagouders
 • bereidheid tot overleg en samenwerking
 • bereidheid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken
 • bereidheid en in staat zijn tot het bespreekbaar maken van problemen

 

8. Gezin van de gastouder

 • uw eigen kinderen staan niet onder toezicht
 • gezinsleden moeten positief staan tegenover de opvang van gastkinderen
 • een gastouder mag maximaal 4 tot 6 kinderen opvangen inclusief eigen kinderen onder de 10 jaar
 • positieve referenties